Web Analytics

Ziekte

Ziekte

Ziek zijn is voor bijna niemand iets vreemds. Je bent dat regelmatig wel een aantal dagen per jaar. Bij een griepje blijft het veelal wel. Helaas komt het ook voor dat iemand langdurig tijd ziek is. Recht op loon heeft een werkenemer altijd, tenzij het voor zijn rekening komt dat hij niet werkt. Valt ziekte daar ook onder? Heeft een medewerker wel of geen recht op doorbetaling van loon als hij ziek is? Hoe hoog is het salaris dan als er wel recht op is en wie betaalt dan de loondoorbetaling? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.

Ontslag aanvraag uwv

Link toevoegen

Link toevoegen