Web Analytics

Arbeidsrecht

Afbeelding

Jurist arbeidsrecht

Link toevoegen

Freelancers

Groei van het bedrijf is iets wat je als ondernemer hoopt en toch ook verwacht. Als een onderneming daadwerkelijk groeit en zo groot wordt dat de werkdruk te groot wordt of als er bepaalde expertise mist, dan zal je moeten uitbreiden. Wat dan? Werknemers aannemen is een optie, maar daar zitten risico's aan. Een zzp'er dan eerst? Risico's  daar ook aanvast. In dit blog gaan we daar op in.

Link toevoegen

Ziekte

Ziek zijn is voor bijna niemand iets vreemds. Je bent dat regelmatig wel een aantal dagen per jaar. Bij een griepje blijft het veelal wel. Helaas komt het ook voor dat iemand langdurig tijd ziek is. Recht op loon heeft een werkenemer altijd, tenzij het voor zijn rekening komt dat hij niet werkt. Valt ziekte daar ook onder? Heeft een medewerker wel of geen recht op doorbetaling van loon als hij ziek is? Hoe hoog is het salaris dan als er wel recht op is en wie betaalt dan de loondoorbetaling? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.

Ontslag aanvraag uwv

Link toevoegen

Ontslag UWV

Een ontslagbrief van het UWV is verplicht voordat een werknemer ontslag kan worden. Dit is een document waarin de reden van de werkgever voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst staat en hoe hij verder wil gaan met eventuele toekomstige uitkeringen. Als je deze brief hebt ontvangen, is het je verantwoordelijkheid als werkgever om je medewerkers schriftelijk van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te stellen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.

Link toevoegen

Arbeidsovereenkomsten

Een arbeidsovereenkomst regelt de onderlinge verhoudingen en arbeidsvoorwaarden tussen een werkgever en een werknemer. Niet iedere overeenkomst die aangeduid wordt als arbeidsovereenkomst is daadwerkelijk een arbeidscontract. Tegelijkertijd zijn sommige overeenkomsten juist wel een arbeidsovereenkomst terwijl ze anders worden genoemd.

Link toevoegen

Relatiebedingen

Voor een werkgever is het erg belangrijk dat er bepaalde afspraken zijn gemaakt met het personeel. Dit kan geregeld worden een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een relatiebeding is een bepaling in het contract die een werknemer verbiedt om na zijn vertrek bij de werkgever klanten, leveranciers of andere werknemers te benaderen. Om ervoor te zorgen dat dit rechtsgeldig is, is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een relatiebeding.

Verwerkingsregister

Link toevoegen

Arbeidsrecht

Regels over bijvoorbeeld de duur van arbeidsovereenkomst, de ontslagregels en de transitievergoeding vind je in het arbeidsrecht. Het voorkomen van problemen doe je door de kennis en kunde van een bedrijfsjurist in te schakelen. Dit is in iedere fase mogelijk. Of het nu om het aannemen of juist het ontslag van nieuw personeel gaat; wij staan voor je klaar met een juridisch advies op maat.

Jurist arbeidsrecht

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 27-05-2022

Aanmaakdatum: 31-03-2022

Rubrieken: 7

Links: 3

Link toevoegen